• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/bekiryildirimsmmm
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905324320137
 • https://www.twitter.com/@BEKRYILDIRIM
ŞİRKET KURULUŞU GÜNCEL 2024 İŞLEMLER ADIM ADIM AŞ. KURULUŞU - LTD KURULUŞU- ŞİRKET KURULUŞU MALİYETİ - ŞİRKET KURMAK

 ŞİRKET KURULUŞU 

ŞİRKET KURMAK

ADIM ADIM ŞİRKET KURULUŞU
(SON ÇIKAN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE) 

ŞİRKET KURLUŞ MALİYETİ 

Şirket Kuruluşu, çok ortaklı şirket kuruluşu, Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu, Şirket Kurma Maliyeti, Şirket Kurmak için gerekenler, Türkiye'de Şirket Kurmak için gerekenler, Anonim Şirket Kuruluşu, Limited Şirket Kuruluşu, Şahıs Firması Kuruluşu, Şirket kuruluşunda istenen belgeler, Türkiye'de Yabancı ortaklı şirket kuruluşu için istenen belgeler ve maliyeti?

Şirket kurmak mı istiyorsunuz. Vergisel avantaj ve dezavantajları neler. bu onular hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Günümüzde bir çok insan kendi işin kurmanın hayalini yaşıyor.

İşin ve şirket türünün seçilmesi, Şirket kuruluş işlemleri ve mali mevzuata uygun işlem yapmanın zorlukları nedeni ile henüz yolun başında şirket kurmaktan vaz geçebiliyorlar.

Bu yazımızda girişimcilerin şirketleşme süreciyle ilgili merak ettiği soruları tüm yönleriyle yanıtlamaya çalışacağız.  

Yazımızda genel hatları ile Şahıs firması, Limited şirket Kuruluşu ve Anonim Şirket kuruluşunu tüm süreçleriyle sizlerle paylaşacağım. Marka konumlandırma, kurumsal görünüm, sınırlı sorumluluk ve itibar için şirket kurmak artık yatırımcılar ve girişimciler için vazgeçilmez hale gelmiştir. Şirketleşme sürecinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri dikkate alınmalıdır.

 

Şirket Kuruluş Aşamaları


1. Mali Müşavir

Öncelikle şirket kurmaya karar verildiğinde işinin uzmanı olduğunu düşündüğünüz bir Mali Müşavir ile görüşmeli ve işlemlerinizin sizin adınıza yapılması, takip edilmesi konusunda anlaşmalısınız.

 

Mali Müşavirler gireceğiniz sektörün vergilendirme sürecine ve gerekliliğine göre başlangıçta sizleri yönlendirecektir. Yine yapmak istediğiniz işin vergisel avantajları ve Koskeb destekleri hakkında da sizi yönlendirecektir.

 

Bu süreçte ayrıca ticari faaliyetinizle ilgili olarak  aylık muhasebe işlemlerinizin takip edilmesiyle ilgili olarak sözleşme yapmak gerekmektedir.

 

2- Şirketin Türünün Seçilmesi

Şirket tipinin Şahıs firması mı yoksa sermaye şirketimi olacağına karar verilmeli. “Şahıs”, “Limited” ya da “Anonim” olmasına göre getirdiği sorumluluklar, avantajlar ve dezavantajlar değişkenlik gösterecektir.

  

Şahıs İşletmesi Kurmak Mı Daha Avantajlı? Şirket Kurmak Mı?

Şahıs İşletmesi Kurmanın Başlıca Avantajları

·      Şirket Kurarken Sermaye şartı yok. (İşin büyüklüğüne göre yeterli olası kâfi)

·      Şahıs İşletmeleri küçük ölçekliyse sadece işletme defteri tutarak kuruluş masraflarını önemli ölçüde azaltıyorlar. Büyük ölçekli işletme kuracaklarsa tutmak zorunda oldukları yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışında Şirketlerde olduğu gibi Pay defteri, Yönetim Kurulu Karar defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri tutmayacaklar. Bu da kuruluş masraflarını azaltıyor.

·        Şahıs İşletmelerini kurmak ve tasfiye etmek için daha az zaman ve emek harcanıyor ve maliyeti düşük.

·        Şahıs işletmesinde sermaye, kâr dağıtımı gibi kavramlar olmadığı gibi ticari faaliyetine şahıs firması olarak devam eden gelir vergisi mükellefleri kâr kullanımına bağlı herhangi bir vergi yükü ile karşılaşmamaktadır. Sene sonunda çıkan kârın paylaşılması veya işletmeden çekilmesi hallerinde ayrıca bir stopaj ödemeyecekler.

 

Dezavantajları;

·        Vergi ve SGK borçlarında şahıs borçlardan tüm mal varlığı ile de sorumlu tutuluyor.

·        Şahıs işletmelerinde elde ettikleri kârdan alınan vergi oranı artan orana tabi tutuluyor. Bu da şahıs işletmesinin daha çok vergi ödemesine sebep olabiliyor. Vergi dilimlerine göre % 15’den başlayan vergi oranı kârlılıkları arttıkça % 40 oranına kadar çıkabiliyor.

 

Şirket Kurmanın (Limited ve Anonim Şirket ) Başlıca Avantajları ve Dezavantajları;

 ·     Tek kişiyle anonim veya limited şirket kurabilirsiniz. Ortak alarak ileride anlaşmazlığa düşüp risk taşımanıza gerek yok.

·      Sermaye Limited şirketlerde minimum 50.000,00 TL, Anonim şirketlerde 250.000,00 TL oldu. Bu sermayenin Limited Şirketlerde ¼’ünü şirketi kurmadan önce bankaya bloke ZORUNLULUĞU KALKTI  dilerseniz eskisi gibi 1/4 bloke ettirebilirsiniz.

Geri kalan ¾’ünü ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içersin de ödeyebilirsiniz. Yada baştan hiç ödeme yapmadan tamamını 24 ay içinde ödeyeceğiniz taahhüt ederek devam ede bilirsiniz.

Anonim Şirketlerde Eskisi gibi sermayenin 1/4 ünü baştan yatırmanız gerekmektedir.

·        Vergi ve SGK borçlarında Limited şirketlerde müdürden tahsil edilemeyen vergi ve SGK prim borçlarından ortaklar TÜM MALVARLIĞIYLA sorumlu. Anonim şirketlerde ise yönetim kurulu üyesi olmayan şirket ortağının Vergi ve SGK prim borçlarından hiçbir sorumluluğu bulunmamakta.

·        Limited şirketlerde kaç yıl geçerse geçsin hisse devrinden elde edilen gelirden DEĞER ARTIŞ KAZANCI olarak gelir vergisi hesaplanıyor. Anonim şirketlerde satın alındıktan sonra en az iki yıl elde tutulan pay senetlerinin satışından vergi alınmıyor.

·        Limited şirketlerde hisse devrinin genel kurul onayı ile noterden yapılması ve ticaret siciline tescili zorunlu. Anonim şirketlerde ise hisse devrinin noterden yapılma ve ticaret siciline tescil ettirilme zorunluluğu yok.

·        Şirketlerde ana sözleşme değişiklikleri kolaylaştırıldı. Limited şirketlerde esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortaklarının kararı ile yapılabilir. Anonim şirketlerde ise şirket esas sermayesinin yarısını temsil eden ortaklar kararı ile yapılabilecek.

·        Hisse devrinde sadece Limited Şirketlerde noterlerce maalesef hisse değerinin binde 8,25 oranında damga vergisi alınıyor. Devir sözleşmesinin feshinde ise, devir konusu hisse değeri üzerinden binde 1,65 damga vergisi ve her bir imza içinde binde 0,99 harç ödenmesi gerekiyor. Anonim şirketlerde böyle bir problem yok. Ayrıca Anonim şirketlerde pay senedi devri işlemi de damga vergisi ve harca tabi değil.

·        Anonim şirketi kurarken işletme ve kurma faaliyetleri Limited şirketle kıyaslandığında daha masraflı.

·        Hem Anonim hem de Limited Şirketlerde mali kârdan alınan vergi oranı sabit. Kârlılık ne olursa olsun elde edeceği kârdan sadece % 25 vergi oranı üzerinden vergi ödüyorlar. Ancak Yıl sonunda kâr dağıtımı yaparsa, dağıtılacak kâr %15 kurum stopajına tabi.

Yukarıdaki açıklamalara göre Anonim şirket kurmak daha avantajlı konuma geçmek isteyenler için tercih sebebi olacak.

3. Şirket Ana Sözleşmesi Hazırlanması

Şirket için ana sözleşme oluşturulurken şirketin özelliklerini, unvanını, adresini, müdürünü, sermayesini, kâr dağıtımını vb. konularının neler olacağı kararlaştırmamız gerekir. Şirketin temel kaynağı ana sözleşmelerdir.

Önce ana sözleşmenin hazırlanması için gerekli bilgileri sırasıyla listeleyelim;

 • Şirket unvanı belirlenmeli
 • Şirket ortakları ve hisse tutarları belirlenmeli, Tüm Şirket türleri için minimum 1 ortak yeterlidir.
 • Şirketin merkez adresi belirlenmeli
 • Şirket müdürünün / temsilcinin  kim olacağı belirlenmeli
 • Sermaye ve payları belirlenerek yazılmalı, 1/4′ i peşin ödenmeli ve kalan kısmın ne şekilde ödeneceği belirlenmelidir. (Ltd lerde sermayenin 1/4 zorunlu değil tamamını taahhüt edebilirsiniz)
 • Sermaye büyüklüğünün şirketin hayatını devam ettirebilmesi için yeterli gelir sağlayıncaya kadar geçen süre içinde nakit ihtiyacını karşılayacak kadar olması beklenir.

-        Şahıs Firması için sermaye tutarı sizin belirleyeceğiniz bir tutar olabilir. (1.000,00 TL - 5.000,00 TL arası gibi.)

-        Limidet için Minimum sermaye tutarı 50.000,00 TL’dir.

-        Anonim Şirket için Minimum sermaye tutarı 250.000,00 TL’dir.

 • Şirketle ilgili ilanların nasıl yapılacağı belirlenmeli
 • Şirketten ayrılmanın, imtiyazlı hissenin olup olmayacağının ve kâr dağıtımının detayları belirlenmeli

 


 4. Belgelerin Tamamlanması ve Ticaret Siciline İletilmesi

     Ana Sözleşmenin Ticaret Sicilde Onayı

     Her ilin ticaret odasındaki evrak içerikleri ile işlem sıra ve şekilleri farklılık göstermekle birlikte genel hatları ile aşağıdaki gibidir. Mersis sistemine geçmeyen illerde farklılık gösterebilir.

Mersise geçmeyen illerde ana sözleşme tescil talepnameleri ve imza beyanları noterlerde hazırlanmaktadır.

Şirket ana sözleşmesi Mali Müşavir tarafından hazırlandıktan sonra MERSİS sistemine  aktarılır, sistemin ilgili bölümlerine madde madde bilgiler girildikten sonra onay aşamasında kayıt numarası alınır. Alınan kayıt numarası ile Ticaret Sicil Müdürlüğüne yetkili memura gidilerek kayıt numarası iletilir ve ana sözleşme Memur huzurunda ortaklar tarafından imzalanarak onaylatılır,  

 

Ticaret Odası Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler

 • Şirket Yetkilisi İmza Beyanı 2 adet (Ticaret odasında Yaptıra biliyorsunuz)
 • Oda kayıt beyannamesi (Ortakların fotoğrafları yapıştırılmalı)
 • Şirket Kuruluşu Başvuru Formu 3 adet
 • Yabancı ortak var ise 1 nüsha Kuruluş bildirim formu (İlgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır.)
 • Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi.
 • Mersis’ten hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından veya yetki verilmiş kişiler tarafından ticaret odasında imzalanacak. (Mersis siteminde olmayan illerde Noter onaylı ana sözleşme 3 adet / yabancı sermayeli şirket kuruluşu için 4 adet)
 • Ortak olmayan müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı belge
 • Ortaklar dışında müdür bulunması halinde, müdürler randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Şirket unvanı altında imza beyanı huzurda düzenlenecektir.
 • Dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları Ticaret Sicil müdürlüğünden onaylı belge.
 • Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde, tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde yetkili organ kararı ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti
 • Müdürün yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)
 • Sermayenin asgari bloke tutarının yatırıldığına dair banka yazısı
 • Rekabet Kurumu payı banka dekontu (oda veznesine yatacak)

Gibi belgeler tamamlandıktan sonra bağlı bulunulan Ticaret Siciline iletilir, bu süreçte ilgili harçlar başvuru esnasında yatırılmalıdır. Başvuru onaylandıktan sonra tescil yazısı, sicil tasdiknamesi ve faaliyet belgesi alınmalıdır.

Limited Şirket Kuruluş evraklarının Büyük bir kısmı Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapıldığı için bu evrakları hazırlanması Yetkili memurlar tarafında ticaret sicil Müdürlülerinde yapılacak.

 Tescilden sonra ana sözleşme ve şirket defterleri ticaret sicilden teslim alınır. 

 


5. Potansiyel Vergi Kimlik Numarası ve Banka Süreci

Şirket ana sözleşmesi ile vergi dairesine gidilerek potansiyel vergi kimlik numarası alınır. 
(MERSİS sistemine geçen yerlerde mersis üzerinden temin ediliyor. )

Bu numara şirket tescil edildikten sonra şirketin geçerli vergi numarası olacaktır. Ancak kuruluş aşamasında Anonim Şirket kuruluşu yapıyorsanız bankaya şirket sermayesinin 1/4’ünü yatırabilmek için potansiyel vergi nosuna ihtiyaç vardır.  Bankaya gidilerek ortaklar tarafından şirket adına sermayenin %25’i bloke ettirilir ve bankadan ilgili ticaret sicil memurluğuna hitaben bilgi yazısı alınır.  Limited Şirket kuruluşu yapıyor iseniz direk sermaye tutarının tamamını daha sonra yerine getirebilirsiniz. Bloke tutarı şirket tescil olduktan sonra şirket işlemlerinde kullanılmak üzere  nakit çekilebileceği gibi açılacak şirket hesabına da aktarılabilir .Aynı zamanda rekabet kurumu payı da ticaret odası veznesinden yatırıldığı için bankaya gitmenize gerek yok.

 

6. İmza Sirkülerinin Hazırlanması

Şirket ana sözleşmesinin Ticaret Sicilinde tescilinden sonra şirket tüzel kişilik kazanmıştır. Şirketi temsil edecek olan şirket müdürü böylece noterde şirket unvanı altına atacağı imza örnekleriyle imza sirkülerini hazırlatabilir. İmza sirküleri şirket adına yapılacak tüm işlemlerde gerekecektir. Şirketin tescil edildiği gün yasal olarak zorunlu olan tüm defterler noterde tasdik ettirilmelidir.

 

7. Defter Tasdikleri

A. Şahıs Şirketlerin Tasdik Ettirmesi Gereken Defterler;

 

İşletme hesabı esasında tutulacak defter:

 •  İşletme Hesabı defteri.

Serbest Mesleklerde Defter Tutma:

 • Serbest Meslek kazanç defteri (Madde 210)
 • Zirai Kazançlarda İşletme Defteri:
 • Çiftçi İşletme Defteri (Madde 213)

  

B. Limited Şirketlerin Tasdik Ettirmesi Gereken Defterler;

 • Defter-i Kebir
 • Yevmiye Defteri
 • Envanter Defteri
 • Genel Kurul Karar Defteri
 • Ortaklar Pay Defteri
 • Müdürler Kurulu Defteri (1’den fazla müdür varsa gereklidir.)

 

C. Anonim Şirketlerin Tasdik Ettirmesi Gereken Defterler;

 • Defter-i Kebir
 • Yevmiye Defteri
 • Envanter Defteri
 • Yönetim Kurul Karar Defteri
 • Ortaklar Pay Defteri
 • Damga Vergisi Defteri

 
İlk Şirket Kuruluş şamasında Defter Tasdikleri Ticaret sicilde Yapılacak. Fakat bu sayı sınırlı defter oluyor. Planlama yaparak.

 

8. VERGİ DAİRESİ İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİN VERİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

 Şirketin tescilinden sonra aşağıdaki belgelerle birlikte faaliyet alanında bulunulan vergi dairesine başvuruda bulunulur; 

 • Onaylı ana sözleşme
 • Onaylı imza sirküleri
 • Kira Kontratı (veya Tapu Fotokopisi)
 • Şirket tescil yazısı ve sicil tasdiknamesi aslı
 • Şirket ortaklarının ikametgahları
 • Kimlik Asılları veya Onaylı Suretleri
 • Şirket ortaklarının noter tasdikli kimlik örnekleri

İlgili vergi dairesi yukarıda yazılı belgelerde bulunan bilgilere dayanarak şirketin adresini kontrole gider ve bir yoklama tutanağı düzenleyerek şirket yetkilisinin imzasını alır. Bu tutanak sonrasında şirket vergi dairesinden Vergi Levhası talep edebilir. (Yeni Düzenleme ile artık her mükellef değil risk odaklı yoklama yapılacak)

 • Mali müşavir yetkisini kullanarak ta sözleşme yaptığı mükellefin vergi levhasını yoklamayı beklemeden de onaylayabilir. Bu işlem kuruluş süreci kısalttığı gibi işlemlerin hızlıca tamamlanmasını sağlar.

 

A-Müracaat; Bu  evraklar ile birlikte vergi dairesine müracaat edilir. Kira kontratı ve smmm meslek sözleşmesine göre damga vergisi beyanı verilir ve tahakkuk eden tutar ödenir. Daha sonra Sicil servisine bütün evrakları teslim edilir. Açılış müracaatı tamamlanmış olur.

 

B-Yoklama ve Tescil; Bu işlemlerden sonra Vergi dairesi görevlileri işyerinize gelip gerçekten işyeri açıp açmadığınızı kontrol ederler ve size yoklama fişi tutarlar. Yoklama memurlarının işyerinize gelme süresi başvurunuzdan itibaren 2 yada 3 gündür. Yoklama memurunun size bırakacağı Yoklama fişi ile birlikte ertesi gün vergi dairesinin Sicil Servisinde kayıt işlemi tamamlanıp mükellefiyetiniz tescil edilir. Ve daha sonra vergi levhanızı internet üzerinden indirebilirsiniz.(Yeni Düzenleme ile artık her mükellef değil risk odaklı yoklama yapılacak)

 

C-Bağkur İşlemleri; Bu işlemleri yaptıktan sonra  4/b sigortalılığı için ( Eski bağ-kura) SGK’na kayıt olmak. (SSK’lı değilseniz gerekmez)  4/b’li (Eski Bağ-kurlu ) olmanız halinde her ay  bağkur primi 2023 yılında indirimsiz olarak 6.900,86 TL, primlerinizi düzenli ödemeniz halinde ise %5 indirimli olarak 5.900,74 TL prim ödersiniz.

 

D-Yazar Kasa İşlemleri; (Eğer perakende iş ile iştigal edecekseniz gerekmektedir.)

Öncelikle vergi dairesinden yazar kasa alımına ilişkin yazar kasa izin dilekçesini doldurup vergi dairesinden bu izni alırsınız. Daha sonra yazar kasa bayisine gidip gerekli işlemleri yapabilirsiniz. Satıcılar bu işlemleri zaten bilmektedirler.

 

Yazar kasa’nın Faturasının Fotokopisi,

Yazar kasa izin belgesinin Fotokopisi,

Yazar kasa’nın ilk fişi (Bunu satıcı ayarlar)

Yazar Kasa ruhsatının ilk 3 sayfasının fotokopisi (Hangi sayfaların fotokopisinin çekileceğini de satıcı bilir)

 Bu evraklarla vergi dairesine gidip Ödeme kaydedici cihazlara ait yazar kasa kullanım belgesini onaylatabilirsiniz.

 

 

9. TİCARET ve SANAYİ ODASI İŞLEMLERİ 

        (Söz konusu şirket sanayici ise Sanayi Odasına kaydolmak durumundadır.)

       1- Ticaret Odası Başvuru Formu                                                    

       2- Ticaret Sicil Gazetesi

       3- Müdür İmza Sirküleri

       4- Şirket ana sözleşme (Ticaret Odasından alınan)

       5- Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı suretleri

       6- Şirket ortaklarının ikametgah ilmühaberleri

 

 

10. BELEDİYE İŞLEMLERİ:

        1- İşyeri Açma ve İzin Ruhsatı çıkartınız. 

       2- Çevre Temizlik Vergisini Yatırınız.

       3- Kira kontratınızı götürmeyi unutmayınız (işyeri sahibi sizseniz Tapu fotokopisi). Büronuzun ya da işyerinizin m2 sini öğreniniz.

       4- Ticaret Odası kayıt suretini götürünüz.

       5- Vergi Levhanızı götürünüz.

       6-Ticaret Sicili Gazetenizi götürünüz 

 


11. TİCARİ FAALİYETİN BAŞLANGICI

 Girişimci, yatırımcı tüm bu süreçlerden sonra artık ticari faaliyetine başlayabilir. Matbaadan fatura bastırıp, yada Gib Üzerinden E arşiv Fatura Kesebilir, kaşe yaptırdıktan sonra, gerekli olan tahsilat ve tediye makbuzları gibi tüm belgelerini tamamladıktan sonra fatura da düzenleyebilir. Artık işin prosedür kısmı bitmiştir ve girişimcilik maharetlerinin sergileneceği işin zor kısmı başlamıştır.  Girişimci bu süreçten sonra dilediği dernek, oda, birlik ve benzeri sivil toplum örgütlerine de üye olarak işinin gelişimine katkı sağlayabilir. Sigortalı işçi çalıştırması gerekiyorsa yine sözleşme imzaladığı Mali Müşavir aracılığıyla bu işlemlerini de yaptırabilir . Gerçekleştireceği faaliyetin gerekliliğine göre  belediye ruhsatı için ilgili belediyeye başvuru da bulunabilir ve ruhsat talep edebilir.

 

 12. KOSGEP ve Teşvikler

 Kuruluşunu yapmadan önce KOSGEB’e kayıt olarak, destek ve hibelerden de faydalanabilirsiniz. Örneğin, sadece kuruluş aşaması için ödediğiniz paranın büyük bölümün geri alabilirsiniz. KOSGEB yeni girişimcilere 50.000,00 TL’ye kadar HİBE vermektedir. Ayrıca kredi ve eğitim imkanları da mevcuttur.

 

 13. Şirket Kuruluşunun Maliyeti

 

Şirket kuruluşu süreçlerinde alacağınız profesyonel desteğe ve şirketin özelliklerine  göre değişmekle birlikte  Ortak sayısı ve sermaye tutarı artıkça ödenen harçlar ve hazırlanan evraklar artmaktadır.

Önemli olan doğru adresten doğru hizmeti alabilmektir. Ticari faaliyet süresince her zaman desteğe ve danışmanlığa ihtiyacınız olacağı için Doğru bir ekip ve Mali Müşavir tercihinde bulunmak son derece önemlidir.

2023 Yılı için Ortalama 1 ortak ve Tüm masraflar dahil asgari tutarlarda Kuruluş Maliyetiniz

Anonim Şirket Kuruluş Maliyeti 9.500-10.000 TL arası

Limited Şirket Kuruluş Maliyeti 7.500 TL-8.000 TL arası

Yabancı Ortaklı Şirketlerde Maliyet artmaktadır.


Şirket Kuruluşunuzu gerçekleştirdikten sonra sizi bekleyen giderler ise aşağıdaki gibidir. Bu tutarlar için ödenecek masraflarınız iş hacmimize göre değişecektir.

 • Her ay KDV
 • Her ay çalışanınız var ise sigorta primi
 • Her ay LTD Sirket ortakları ile  A.Ş. Ortak ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olanlar için 4B SGK primi
 • Üç ay da bir Stopaj
 • Üç ay da bir Geçici Vergi
 • Yılda bir Yıllık Kurumlar Vergisi
 • Yılda bir yasal defter tasdiklerini
 • Yılda bir yasal defter kapanış tasdiki
 • Yılda bir meslek odası üye aidatlarını
 • Belediye Vergileri
 • Her ay Mali Müşavirlik Ücreti


Şirket kuruluş işlemlerinizin en hızlı şekilde sonuçlanması için profesyonel ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.  

                                                                                                                                                                                

Bekir YILDIRIM

 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçi

SPK Bağımsız Denetçi 
  
389788 kez okundu

Yorumlar

ŞİRKET KURULMA AŞAMALARI     12/09/2023 15:28

Şirket kurulması hakkında bilgi notu hazırlamam gerekiyordu, bütün bilgilere sayenizde sahip oldum.Çok ama çok teşekkür ederim.
Misafir -

     24/05/2023 01:03

Bekir Bey şirket kuruluş işlemlerini kaleme almakla kalmamış, Ticaret Odasında ve diğer kurumlarda yapılacak işlemleri de sırasıyla anlatmış. Teşekkür ederim.
Misafir -

     28/12/2022 16:09

vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim. uzun zamandır şirket kuruluşu yapmayıp çırak çıktığım şirket kuruluş işlemleri detaylı anlatımınızşa rahatlıkla yaptım hakkınızı helal ediniz.
Misafir -

     26/09/2022 16:57

Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için kendi adıma size çok teşekkür ederim.
Misafir -

Teşekkür     09/09/2022 15:08

Teşekkürler meslekdaşım. Bu bilgileri derlemek ve yenilemek için zaman harcıyorduk.Sayenizde hazıra konuyoruz. Hakkınızı helal ediniz.
Misafir -

TEŞEKKÜR     05/09/2022 14:31

Paylaşımız için teşekkür ederim üstad.
Misafir -

     17/07/2022 20:39

aradığım bilgilerdi tam istediğim gibi sade ve açık anlatımlı teşekkür ederim
Misafir -

faydali bir site     07/08/2021 13:09

Yol haritanız için teşekkür ederim.Çok faydalı bir çalışma oldu benim için..yayınlarınız devamını dilerim..
Misafir -

Teşekkür     07/08/2021 13:48

Değerli Üstadım, Vermiş olduğunuz aydınlatıcı bilgiler için çok teşekkür ederiz. Devamını bekleriz.
Misafir -

     11/01/2021 16:36

Bilgiler için teşekkürler.
Misafir -

SERMAYE     20/11/2020 13:51

USD defter tutmak için yabancı sermayeli şirkette kuruluşta sermayesinin en az ne kadar olmalıdır? ilginiz için Teşekkür Ederim
Misafir -

TEŞEKKÜR     12/10/2020 13:44

Ticaret meslek liselerinde şirketler muhasebesi anlatıyorum.Şirket kuruluşlarını kitaptan güzel anlatmışsınız,ayıp olmasa kopyalayıp kitap haline getireceğim. Şahsım ve öğrencilerim adına teşekkürler.
Misafir -

     01/07/2020 00:08

Teşekkürler çok açıklayıcı olmuş emeğinize sağlık
Misafir -

İki Şirket     15/05/2020 21:50

Merhaba Eşimin üzerine şahış şirketi kurduk. Şahır şirketi varken Limited şirketi de kurabilir miyiz? Yani bir kişinin üzerine 2 şirket olabilir mi? Teşekkür ederim.
Misafir -

şirket kurmak hk.     21/02/2020 11:44

merhaba, ben yurtdışında yaşıyorum. AB vatandaşıyım. ancak Türkiyede mavi kartım var. Türkiye de şirket açmak istiyorum ikametgah zorunlu mudur. 2-yurtdışında SGK var benim. Türkiyede tekrar SGK lı olmak zorundamıyım. muaf olacaksam hangi evraklar istenmektedir. Teşekkür ederim.
Misafir -

teşekkürler     24/12/2019 12:59

çok iyi adım adım anlatmışsınız emeğinize sağlık
Misafir -

bireysel sirkey kurmak     31/10/2019 19:46

Tesekkur etmek istedim guzel ve degerli aydinlatici bilgileriniz icin.
Misafir -

Bilgiler için teşekkürler.     05/08/2019 09:55

Faydalı, detaylı ve güzel bir kılavuz olmuş. Gerekli bilgileri veriyor ve aydınlatıcı. Yapıcı eleştiri yapmak gerekirse, biraz imla hataları düzeltilmeli. Saygılarla Üstad
Misafir -

ÇALIŞMA İZNİ     04/08/2019 14:57

BİLGİLER ÇOK AYDINLATICI OLMUŞ EMEĞİNİZE SAĞLIK.ANCAK YABANCI UYRUKLULAR İ.İÇ İKAMET VE ÇALIŞMA İZNİ KONUSU VAR.BU DETAYLARIDA AÇIKLARSANIZ?
Misafir -

Stopaj yerine KDV     20/07/2019 16:13

Merhaba. Sahibi olduğum dükkandaki kiracı stopaj yerine KDV ödeyip vergi iadesi alabilmek için, şirket kurmamı ve kira için fatura vermemi önerdi. Gayrı menkul sahibi sadece kira için şirket kurabilir mi? Kurabilirse avantaj ve dezavantajları nelerdir. Teşekkür ederim Adnanmeroglu@gmail.com
Misafir -

     12/03/2019 15:47

Çok güzel ve detaylı anlatım olmuş,teşekkürler üstad.
Misafir -

iletişim hk     12/02/2019 00:01

teşekkürler...
Misafir -

Thanks     07/02/2019 15:09

Detailed explanation regarding limited company establishment.
Misafir -

Şirket Kuruluşu     08/01/2019 14:54

Adım Adım şirket kuruluşu paylaşımınız çok güzel olmuş. Emeğiniz'e sağlık
Misafir -

Tesekkur     30/10/2018 09:12

İhtiyacım olan tum bilgileri buldum elinize sağlık.
Misafir -

KISA VE ÖZ     12/10/2018 17:00

Merhaba Şirket kuruluşu ile ilgili eksiksiz yazı olmuş.Emeğinize sağlık
Misafir -

     12/10/2018 17:40

Üstad çok teşekkürler.Gerçekten yazdıklarınızla adım adım şirketimi kurdum.SGK teşvikleriyle ilgili yazılarınızı bekliyorum.
Misafir -

teşekkür     08/10/2018 21:09

Harika bir klavuz olmuş, teşekkürler Bekir Bey... Öğrencilerime şirket kuruluşlarını anlatırken kullanıcam.. Emeğinize sağlık..
Misafir -

     04/09/2018 11:37

Yeni başlayanlar için çok faydalı ve aydınlatıcı bilgiler, emeğinize sağlık...
Misafir -