• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/bekiryildirimsmmm
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905324320137
  • https://www.twitter.com/@BEKRYILDIRIM
Koronavirüsü Kapsamında Yapılan Düzenlemeler ve Alınan Önlemler

Katma Değer Vergisi Beyanname Süresi Uzatımı

(22 Nisan 2020)

2020/Şubat ve 2020/Mart Dönemi'ne ait Katma Değer Vergisi Beyannameleri'nin verilme süresi uzatıldı.
Detaylı bilgi için; gib.gov.tr/node/143238 linkini tıklayınız.

TBMM tarafından kabul edilen Torba Kanun 

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız

Bakınız:17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri

(17 Nisan 2020)

 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Firmaların Mücbir Sebep Kapsamının Tespitine İlişkin Yayımlanan Güncel Tebliğ (14 Nisan 2020)

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Firmaların Mücbir Sebep Kapsamının Tespitine Yönelik Yayımlanan Güncel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız

SGK ve Muhtasar Beyanname

(6 Nisan 2020)

SGK ve Muhtasar beyannameleri birleştirmesi, 1 Temmuz 2020’ye ertelendi.

Pandemi Hastaneleri SGK Ödemesi

(6 Nisan 2020)

Pandemi hastanesi olarak ilan edilen özel hastanelere, SGK tarafından ödenecek tutarlar yükseltildi.

SGK Prim Ödemeleri Ertelendi

(3 Nisan 2020)

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Muhtasar ve KDV Tevkifatı ile SGK Primleri

Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizasyon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6’şar ay ertelenecek.

Turizm Sektörü, Konaklama ve İrtifak Hakkı Bedeli

Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak ve otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Havayolu Taşımacılığı

İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirildi.

Bakınız:2278 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı

Muhtasar Beyannamesi Düzenlemesi

Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren muhtasar beyannamelerin sürelerini 3 ay ertelenecek.

 

Mücbir Sebep Sorgulama Ekranı

Gelir İdaresi Başkanlığı interaktif vergi dairesi internet adresinde, “mücbir sebep durum sorgu ekranı” açıldı, işletmeler internet üzerinden “mücbir sebep” hükümlerinden faydalanıp faydalanamayacaklarını sorgulayabilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

KDV Tevkifatı Uygulaması

Mücbir Sebep Halinde Bulunan Mükelleflere Düzenlenecek Olan Faturalarda, Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında, 1/4/2020 ile 30/6/2020 tarihleri arasında KDV tevkifatı uygulanmayacak.

Bakınız: 126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri

Kurumlar Vergisi

Kurumlar vergisi tahakkuk ve ödemesi 30 Nisan 2020 tarihine uzatılmıştır.

GEKAP Beyannameleri

Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türleri

 

50.000 TL’ye kadar olan vergi borçlarının kredi kartı ile ödenmesi yönünden çalışma yapılmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

2) İstihdama Yönelik Düzenlemeler

DÜZENLEME YAPILAN ALAN

                                          ALINAN ÖNLEM

 

Asgari Ücret Desteğinin Devamı

(28 Nisan 2020)

7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 29. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 80. madde eklenmiştir. Söz konusu düzenleme ile 2016 yılından itibaren uygulanan asgari ücret desteğine 2020 yılında 12 ay olarak devam edileceği hüküm altına alınmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği

(17 Nisan 2020)

17 Nisan 2020 tarih ve 31102 Sayılı Resmi Gazete’de yapılan düzenleme ile, Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili,  artık işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleşecektir.

Kısa Çalışma Ödeneği (3 Nisan 2020)

- Turizm sektöründe, iş sözleşmeleri askıda olan çalışanlardan Nisan ayında sigortalı girişi yapılan işçiler “kısa çalışma ödeneği” kapsamına alındı.

-Kısa çalışma ödeneği kapsamında olan çalışanın kısa çalışma ücreti ile net maaşı arasındaki farkı ödemek isteyen işverenler, SGK bildirimini “0 gün” yaparak aradaki farkı sorun olmadan ödeyebilecek.

-Kısa çalışma kapsamında bulunan işyerlerinde çalışmasını sürdüren çalışanlar için, asgari ücret desteği ödenmeye devam edecek.

 

 

Kısa Çalışma Ödeneği

İşsizlik Sigortası Kanunu'na ekleme yapılarak, 30 Haziran 2020'ye kadar geçerli olmak üzere, yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacak.

Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde, işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekecek. Başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacak. Bu konudaki başvuru tarihini, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020'ye kadar uzatmaya yetkili olacak. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Videosu: https://youtu.be/8BM0FPoK0Ik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asgari Ücret Desteği

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, 2020 yılının tamamında, sektör ayrımı yapılmaksızın finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

-Prime esas günlük kazanç tutarı, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 lira esas olarak alınacak. -Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2019 yılı ocak ila kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu madde hükümleri uygulanmayacak.

- Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2020 yılı ocak ila aralık ayları/dönemi için eksik bildirdiği tespit edilen iş yerlerinden İşsizlik Sigortası Fonu'nca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak.

- İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2020 yılı ocak ila aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde asgari ücret desteği sağlanmayacak.

- Ancak kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı borçlarını tecil ve taksitlendiren işverenler, bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece asgari ücret desteğinden yararlandırılacak.

- Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonu'nca karşılanacak tutardan az olması halinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacak.

- Linyit ve taş kömürü çıkarılan iş yerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için günlük kazanç 341 lira olarak ve 2020 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacak.

Bakınız: 7226 sayılı Kanun madde 29

Telafi Çalışması

İşçilerin ücret kaybının ve işletmelerin işgücü kaybının en aza indirilmesi ile işletmelerin değişen şartlara ve olağanüstü durumlara uyum yeteneğinin artırılması amacıyla, telafi çalışması süresi iki aydan dört aya çıkarılacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Bakınız: 7226 sayılı Kanun madde 43

Esnek Çalışmaya Teşvik

Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi temin edilecektir.

 

3) TOBB DESTEKLERİ

DÜZENLEME YAPILAN ALAN

                                          ALINAN ÖNLEM

 

YENİ! NEFES KREDİSİ

(27 Nisan 2020)

TOBB Nefes Kredisi'nin faizi yıllık yüzde 7,50 olacak. Bu tutar illere göre 50 bin ile 100 bin arasında değişebilecek. 

Krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. İşletmelere 6 milyar TL kadar kredi sağlanması hedefleniyor.

Kapasite Raporu Süre Uzatımı

(25 Nisan 2020)

Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 2020’de sona erecek olan sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süreleri, 1 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Nisan, Mayıs ve Haziran 2020’de ilk defa yapılacak sanayi kapasite raporu başvuruları ve değişiklik zorunluluğu bulunan sanayi kapasite raporu başvuruları devam edecek.

Kapıkule Gümrük Kapısı Düzenleme

(3 Nisan 2020)

Taşımacılığın hızlandırılması ve hammadde tedarikinin aksamaması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından “Kapıkule Gümrük Kapısına” hızlı tanı PCR testi yapan mobil laboratuvar kurulmasına ve hızlı tanı Kovid-19 testi yapılmasına onay verildi.

Kapasite Raporu

1) Geçerlilik süresi Mart ve Nisan aylarında sona erecek olan sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süreleri, 1 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

2) Mart ve Nisan aylarında ilk kapasite raporu başvuruları ile değişiklik sorunluluğu bulunan kapasite raporu tespitleri eksper heyeti tarafından online/görüntülü olarak yapılabilecektir.

Yıllık Aidat ve Munzam Aidat

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun kararları nedeniyle piyasalarda oluşan ekonomik daralma ve üyelerin mağduriyeti göz önüne alınarak, üyelerin oda ve borsalara ödeyeceği yıllık ve munzam aidatının ilk taksitlerinin ikinci taksit ile birleştirilmesi konusunda TOBB tarafından Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Bu girişim neticesinde, Bakanlığın 26.03.2020 tarihli ve 03870 sayılı yazısı ile oda ve borsa üyelerinin üzerinde oluşacak olumsuz ekonomik etkilerin azaltılması amacıyla, üyelerin oda ve borsalara Haziran ayında ödemesi gereken yıllık ve munzam aidatların birinci taksiti, ödememe sürelerinin herhangi bir gecikme zammı/faizi tahakkuk ettirilmeksizin uzatılarak, ikinci taksitle beraber oda ve borsa üyeleri için Ekim ayında ödenmesi uygun bulunmuştur.

Yetki Belge Sürelerinin Uzatılması

Mart 2020 tarihi itibariyle, ticari taşımacılık yapan firmaların yetki belgelerinde kayıtlı olan ve muayene süreleri geçen araçların (tır, kamyon, kamyonet vb.) yetki belgelerinden düşüm işlemleri ertelendi.

 

4)AR-GE VE ÜRÜN GELİŞTİRMEYE YÖNELİK DESTEKLER  

 

DÜZENLEME YAPILAN ALAN

                                          ALINAN ÖNLEM

İLGİLİ KURUM

COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler                    (19 Nisan 2020)

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu tarafından "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı özel bir çağrı açılmıştır. Bu çağrı kapsamında yapılacak proje başvuruları için son tarih 04/05/2020 olarak belirlenmiştir. Açılan çağrıya ilişkin bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

TÜBİTAK

KOSGEB Kredi Ödemeleri Ertelendi

(7 Nisan 2020)

KOSGEB’in kredi destek programları kapsamında bankalardan kredi kullanan işletmelerin 30 Haziran’a kadar olan borçları, 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelendi.

KOSGEB

KOSGEB Finansal Desteklerinde Değişen Kararlar

(3 Nisan 2020)

Detaylı bilgi için tıklayınız.

KOSGEB

Koruyucu Sağlık Ürünleri

Üretimi

Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek verilecek. Ürün Listesi İçin Tıklayınız

KOSGEB

Proje Desteği

İlgili projelere, 6 milyon TL’ye kadar destek verilecek, bunun 4 milyon 200 bin TL’si geri ödemeli olacak. Detaylı bilgi için tıklayınız.

KOSGEB

Alacak Erteleme

Geri ödemeli olarak verdiği destekler kapsamında 30 Haziran 2020’ye kadar olan alacaklarını ertelenecek, bu durumdaki KOBİ’lerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar

KOSGEB’e yapması gereken ödemeleri de 3 ay ötelendi.

KOSGEB

 

 

 

 

COVİD-19 Çağrısı

TÜBİTAK 1507 kodlu “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” çerçevesinde açılan söz konusu özel Çağrı kapsamında: Dezenfektanlar, Maske, Koruyucu kıyafetler, Doğrulama ölçütleri (duyarlılık, özgüllük, doğruluk, kesinlik, doğrusallık) uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde olan tanı kitleri, Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar, Ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar, İlaç, Aşı, Salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamaları vb.

 

PRODİS’te online ön kayıt işlemi yapıldıktan sonra, proje başvurusu yapılabilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

TÜBİTAK

 

COVİD-19 Çağrısı

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

MARKA

                                                                                                                              

5) İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER

  

DÜZENLEME YAPILAN ALAN

                                          ALINAN ÖNLEM

İLGİLİ KURUM

YENİ! İhracatı Ön İzne Bağlı Ürünler

(3 Mayıs 2020)

2 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ değişikliği ile solunum cihazları ve sarf malzemelerin ihracatında ön izin şartı kaldırıldı.

Bu çerçevede; Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon Sarfları, Hasta Devreleri IV Kanül, Entübasyon Tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri’nin ihracatı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumunun ön iznine bağlanması düzenlemesine son verildi.

Bir diğer Tebliğ değişikliği ile de; Dezenfektan, Kolonya, Hiidrojen Peroksit ve Etil Alkol ürünlerinin ihracatı için kayıt ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması uygulamasına da son verildi.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

İhracatçılarımızın Finansmana Erişimi İçin Alınan Tedbirler 

(19 Nisan 2020)

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız

TÜRK EXIMBANK 

Mevzuata Yönelik Düzenlemeler

(19 Nisan 2020) 

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Menşe ve FORM-A Belgelerinde Islak İmzaya İhtiyaç Duyulmaması

(3 Nisan 2020)

8 Nisan 2020 tarihinden itibaren Menşe Şahadetnamesi ve FORM.A Belgelerinin ıslak imzalı olmasına gerek kalmamıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

 

Kredi geri ödeme vadeleri

uzatıldı

İhracatçılarımızın daralan talepten veya virüsün yayılmasını engellemek için ülkelerin uyguladığı kısıtlamalardan etkilenmemeleri için Türk Eximbank’ın TCMB kaynaklarından ve kendi kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatılacaktır. Bu bağlamda ihracatçılarımızın faiz ödemeleri de 6 ay ertelenebilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

TÜRK EXIMBANK 

Taahhüt kapatmaya ilave 1 yıl

Kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresi henüz taahhüdü kapatılmamış olan ve taahhüt süresi dolmasına karşı ceza uygulanmamış olan krediler ile Haziran sonuna kadar kullandırılacak tüm krediler için 3 yıla çıkarılarak ihracatçılara ihracat yapmaları için verilen süre ilave 1 yıl artırılmıştır. Taahhüt kapatma cezalarında da indirime devam edilecek olması ihracatçılara bu sıkıntılı dönemde ilave 1 yıl sürenin yanında maliyet avantajı da sağlayacaktır.

 

 

 

TÜRK EXIMBANK 

Reeskont kredilerinde 2 yıl vade

imkânı

Türkiye'nin en uygun maliyetli kredilerinden olan ve ihracatçıların büyük teveccüh gösterdiği reeskont kredilerinin daha önce azami 1 yıl olan kredi vadeleri bu zor dönemde ihracatçılarımızın finansal yüklerini azaltmak için azami 2 yıla çıkarılacaktır.

 

TÜRK EXIMBANK 

Sigorta limitlerinde alıcıya tanınan vadeler ücretsiz uzatıldı

Haziran ayı sonuna kadar alıcı firmaların sigortalı firmalardan talep edeceği 3 aya kadarki vade uzatımlarında sigortalı firmalardan herhangi bir ek sigorta primi alınmayacaktır.

Ayrıca sigortalı firmalar tarafından ödenmekte olan sigorta primleri ve alıcı analiz ücretlerinin vadelerinin 30 gün uzatılarak sigorta ürününden yararlanan ihracatçılarımıza kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.

 

 

TÜRK EXIMBANK 

Dahilde İşleme Rejimi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından 31429883-451.01 sayılı yazı yayımlanmıştır. Bu yazıya göre; Koronavirüs salgını sebebiyle mücbir sebep kapsamında dahilde işleme izin belgelerine/izinlerine ilave süre verilmesinin uygun görülmüştür.

 

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

İhracatçıya Stok Finansman

Desteği

İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği sağlanacaktır.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

                                                                                                                              

 

6)FİNANS SEKTÖRÜ TARAFINDAN AÇIKLANAN DESTEKLER                                                                                                                                 

DÜZENLEME YAPILAN ALAN

                                          ALINAN ÖNLEM

İLGİLİ KURUM

YENİ! HALKBANK Oda Üyesi Şahıs İşletmelere Can Suyu Kredisi

(28 Nisan 2020)

Birliğimiz TOBB talepleri doğrultusunda Halkbank'ın Can Suyu paketinden esnaflarla birlikte oda ve borsalarımızın üyesi şahıs işletmelerinin de faydalanması imkanı sağlanmıştır. Şahıs işletmesi üyelerimiz 25 bin TL krediyi %7.5 faiz oranı ile kullanabilecek, ayrıca 25 bin TL limitli Paraf Kart alabileceklerdir.

HALKBANK

Çek Ödemelerinin Ertelenmesi

(22 Nisan 2020)

Türkiye Bankalar Birliği, bankaların kapalı olduğu 31 il için ödeme tarihi 24 Nisan olan çeklerin hesapta yeterli bakiye olmaması durumunda karşılıksızdır işlemi yapılmadan 27 Nisan'a öteleyecektir.

BDDK

BDDK Aktif Rasyosu/Krediler ile İlgili Düzenleme

(20 Nisan 2020)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bugün almış olduğu kararla, COVID-19 salgını nedeniyle yaşanan sürecin ekonomiye, piyasaya,üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, bankaların bu kararla tanımlanan aktif rasyosunu( AR) nasıl hesaplamaları gerektiğini ve AR’nin o aya ilişkin aylık ortalamasının, mevduat bankaları için %100’ün, katılım bankaları için %80’in altına düşmemesi gerektiğini belirtmiştir.

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

BDDK

İŞE DEVAM KREDİSİ KGF Kefaleti (15 Nisan 2020)

Odamız tarafından yapılan girişimler neticesinde; işe devam kredisi kapsamında Hazine destekli KGF kefaleti 100 milyar liraya, kullanılabilecek kredi limiti 125 milyar liraya çıkarılmıştır. Bu kapsamda, öncelikle Covid-19 nedeniyle olumsuz etkilenen üyelerimizin söz konusu krediden yararlanabilmeleri için Kamu Bankalarına müracaat etmeleri gerekmektedir. 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Seyahat Acentelerine Yönelik İşe Devam Kredisi

(7 Nisan 2020)

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

Çek Ödeme Destek Kredisi

Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ’lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin, bugüne kadar gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak keşide ettikleri ve edecekleri çeklerinin ödenmesi amacıyla, her bir banka tarafından ayrı ayrı belirlenmek üzere tahsis edilen limitler dâhilinde kredi kullandırılmaya devam edilecektir. “Çek Ödeme Destek Kredisi” ile müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Kredi desteği; 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık % 9,5 faizli olacaktır. KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları aşağıdaki gibidir:

YILLIK CİRO (TL)                AZAMİ KREDİ TUTARI

0-25 milyon                              1 milyon

25-125 milyon                           5 milyon

125 milyon ve üzeri                  10 milyon

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ

 

Ekonomik İstikrar Kalkanı

Kredi Desteği

Kurumsal ve ticari müşterilerin işletme sermayesi ihtiyaçları için “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” ne başlayacaktır. Kredi desteğini kullanacak firmaların, 2020 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır. Teminat eksiği bulunan müşterilerin, krediye erişim imkânı için Hazine destekli KGF kefaleti de sağlanabilecektir. TBB Duyurusu - 27 Mart 2020 2/2 Kredi desteği; 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık % 9,5 faizli olacaktır. KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları aşağıdaki gibidir:

 

YILLIK CİRO (TL)         AZAMİ KREDİ TUTARI

0-25 milyon                         1 milyon

25-125 milyon                    25 milyon

125 milyon ve üzeri           50 milyon

*Sektör farkı olmaksızın, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen kurumsal ve ticari

müşteriler her iki kredi paketine de başvurabileceklerdir. Uygulamaya katılacak olan bankalar, katılımlarını en kısa sürede kamuoyuna duyurup, 30 Mart 2020 tarihinden itibaren talep kabul etmeye başlayacaklardır.

 

 

 

 

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ

Kredi Garanti Kurumlarına Kaynak

Hazine ve Maliye Bakanının, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç etme yetkisi, 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükselecek.

 

Politika Faizi

Para Politikası Kurulu (Kurul) tarafından, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 100 baz puan indirilerek, yüzde 10,75’ten yüzde 9,75’e indirilmiştir.

T.C. MERKEZ BANKASI

 

 

 

Bankalara Yönelik Likidite Politikası

Gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanması taahhüdü verildi. 1 hafta vadeli repo ihalelerine ek ihtiyaç duyulan günlerde piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanabilecek.

Piyasa yapıcı bankalara tanınan Açık Piyasa İşlemleri (APİ) likidite imkânın limitleri artırılacak. 1,3 ve 6 ay vadeli geleneksel yöntemle gerçekleştirilen ABD doları karşılığı swap ihalelerine ek Euro ve altın karşılığı swap ihalesi de düzenlenebilecek. Günlük repo ihaleleri ile ilave likidite verilecektir. Ek likidite imkânı 91 gün olarak belirlendi. Miktar ihalesi yöntemiyle 1 yıl vadeli döviz karşılığı Türk Lirası swap ihaleleri düzenlenecektir.

 

 

 

T.C. MERKEZ BANKASI

 

Zorunlu Karşılık Düzenlemesi

 

Reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranları 500 baz puan indirildi. Bankalara hedefi ilave likidite imkânı tanınacak.

 

T.C. MERKEZ BANKASI

Reeskont Kredi Düzenlemesi

18 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar vadesi gelecek reeskont kredisi geri ödemelerinin vadesi 90 gün uzatıldı. Halihazırda kredi taahhüdü açık olan reeskont kredileri ile 18 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verildi. Mevcut reeskont kredisi azami vadeleri, 20 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kısa vadeli kullanımlar için 120 günden 240 güne, daha uzun vadeli kullanımlar için ise 720 güne çıkartıldı.

 

 

T.C. MERKEZ BANKASI

 

Aylık Kredi Kartı Faiz İndirimi

Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,40’da 1,25’e indirildi. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı ise yüzde 1,00 olarak belirlendi.

T.C. MERKEZ BANKASI

 

 

 

 

 

 

 

Sermaye Yeterliliği Rasyosu ve Net

Döviz Pozisyonu Hesaplamasında

Kolaylık

1) Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında; parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken 31 Aralık 2019 tarihli finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınan döviz alış kuru kullanılabilir.

2) Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, 23/3/2020 tarihi itibariyle “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler” portföyünde yer alanların net değerleme farklarının negatif olması durumunda, bu farklar Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanacak ve sermaye yeterliliği oranı için kullanılacak özkaynak tutarında dikkate alınmayabilir. Ancak, 23/03/2020 tarihinden sonra edinilen “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler” için Yönetmeliğin mevcut hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

3)Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, 23/3/2020 tarihi itibariyle portföylerinde yer alanların değer düşüş karşılıklarının Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Özkaynak Standart Oranın Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik kapsamında yabancı para net genel pozisyonu hesaplamasında dikkate alınmayabilir. Ancak, 23/03/2020 tarihinden sonra edinilen portföyler için bu Yönetmeliğin mevcut hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

 

 

 

BDDK

 

 

Banka Kartları ve Kredi Kartları

Hakkında Yönetmelik Değişikliği

-Kredi kartı asgari borç yatırma tutarında en alt limiti borcun yüzde 30'undan yüzde 20'ye indirdi.

-Yönetmelikte başlığı, “Kredi kartı limiti ve asgari tutar” olarak değiştirilen 22. maddesine de şu fıkra eklendi: “Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir.”

 

 

BDDK

 

 

 

Geri Ödenemeyen Krediler

1) Gecikmeye giren kredilerin takipteki kredilere aktarılması süresi 90 günden 180 güne çıkartılmıştır. Uygulama bireysel ve ticari tüm kredileri kapsamaktadır ve uygulama 31 Aralık 2020 ye kadar sürecektir.

2) Yeniden yapılandırılmış olan kredilerin geri ödemelerine esneklik getirilmiştir; bir yıllık izleme süresi içinde ana para ve faiz ödemesi 30 günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin tahsil imkânı sınırlı krediler grubuna (3.grup krediler) alınması şartı kaldırılmıştır ve uygulama 31 Aralık 2020 ye kadar sürecektir.

 

 

 

BDDK

 

 

Bankalar Tarafından Açıklanan Paketler

3 kamu bankası işletmelere 6 ay anapara, faiz ödemesiz, 36 aylık yüzde 7.5 faizle kredi sunacak. Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek. Kredi desteğini kullanmak isteyen firmalarda, Şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları koşulu aranacak.

KOBİ-KOBİ dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları şöyle:

Yıllık ciro (TL)                  Azami kredi tutarı (TL)

0-25 milyon                         10.000.000

25-125 millyon                    25.000.000

125 milyon üzeri                100.000.000

 

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bank

 

 

 

 

 

Bankalar Tarafından Açıklanan Paketler

1) 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilmesi,

2) Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredilerinin; 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi,

3) Personel maaşlarını, Banka üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla; Önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi,

4) Kredili müşteriler tarafından Banka üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi,

5) İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Banka kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerin kurumsal kart limitlerinin artırılması.

 

 

 

 

 

Ziraat Bankası

 

 

 

 

Bankalar Tarafından Açıklanan Paketler

1) 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

2) Esnaf ve sanatkarların kullandıkları kredilerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz ertelenecek.

3) Müşteriler, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırabilecek.

4) Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

5) 2020 yılı KDV tevkifatı ve SGK primleri Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6'şar ay ertelenmesine karar verildi.

6) Bankalara kredi borcu bulunan ve borcunu ertelemek isteyen esnafların anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ertelenecek ve gerektiğinde firmalara da ilave finansman desteği sağlanacak.

7) Kredi Garanti Fonu'nda limit 50 milyar TL'ye çekildi ve likide ihtiyacı bulunan esnafa verilecek.

8) Esnaf ve sanatkârlara 25 bin TL nakit kredi, 25 bin TL ticari kart desteği verecek.

 

 

 

 

 

Halk Bank

 

 

 

 

 

 

 

Bankalar Tarafından Açıklanan Paketler

1) Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dâhil olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihine kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanması,

2) İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere ‘3 aylık maaş gideri’ kadar uzun vadeli kredi kullandırılması,

3) İşletmelerin mevcut kredilerinin kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılması,

4) Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü kredilerin 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılması,

5) Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitlerinin artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilmesi,

6) Firmalara ait Business Kartlarda limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasitelerinin artırılması,

7) VBanko Çek ürünü limiti ve yaygınlığının artırılarak, bankacılık garanti imkanının dolaşıma sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacının azaltılması ve maliyetsiz finansman imkanı sağlanması,

8) Bireysel kredi ihtiyacı olan vatandaşların kredi taleplerinin VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz bırakılmaması,

9) Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemelerinin 3 aya kadar ötelenebilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakıf Bank

Bankalar Tarafından Açıklanan Paketler

1)Bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin talepleri üzerine, 30 Haziran'a kadarki taksit ödemelerinde esneklik sağlanacak.

Vakıf Katılım

 

 

 

Bankalar Tarafından Açıklanan Paketler

1) Müşterilerin 30 Nisan’a kadar ihtiyaç duyması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkân verilecek.

2) Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dâhil gerekli tüm destek verilecek.

3) Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dâhil gerekli tüm destek verilecek.

4) KOBİ’lerin ve mikro işletmelerin, tabana yaygın yararlanmasını teminen, salgın öncesi girdiği ticari yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecek.

5) Maaş anlaşmalı olsun olmasın Banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak.

6) Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan’a kadar (karttan karta havale dâhil) hiçbir Banka müşterisinden ücret alınmayacak.

7) Sağlık ve gıda başta olmak üzere, müşterilerin alışveriş anında ihtiyaç duyması halinde kredi kartı limitlerinde artırıma gidilecek.

8) POS ve ÖKC ücretleri 3 ay boyunca ötelenecek. Bireysel müşterilere tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca öteleme imkânı getirilecek.

9) İş Bankası bu tedbirler manzumesi ile sınırlı olmamak ve başta işini kaybeden vatandaşlara sağlanacak kolaylıklar olmak üzere, ülkenin içine girdiği zorlukları aşmak için yapıcı ve çözümcü anlayışını bugüne kadar olduğu gibi sürdürerek her türlü ilave tedbiri alacaktır.

 

 

 

İş Bankası

 

 

 

 

 

 

 

Bankalar Tarafından Açıklanan Paketler

1) Müşterilerinin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar öteleme imkanı sunacak.

2) Ticari kredilerde ise müşteriler, mevcut kredilerin anapara ödemelerini 6 aya kadar uzatabilecek, sonrasında da firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırabilecek.

3) KOBİ'ler ile mikro ölçekli işletmeler, halihazırdaki finansal yükümlülüklerini karşılayabilmeleri adına, mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç durumunda proaktif limit çalışmalarıyla desteklenecek.

Ayrıca KOBİ'lerin nakit akışına destek olmak amacıyla tedarikçi finansman limitlerinde esneklik sağlanacak.

4) Bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 3 ay süreyle ertelemenin yanı sıra kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlanacak.

5) Yeni tip koronavirüs salgınından ağırlıklı etkilenen sektörler başta olmak üzere, ekonomik destek ihtiyacı duyan tüm kurum, şirket ve işletmelere, sektörüne uygun olarak ödemesiz dönem seçeneği de dikkate alınarak gerekli destek verilecek.

6) Her türlü masraf ve komisyon itibarıyla sıkıntıda olan müşterilere, içinde bulunduğu mali durum dikkate alınarak kişi bazında değerlendirme yapılarak destek olunacak.

 

 

 

 

 

 

 

Garanti BBVA

 

 

 

Bankalar Tarafından Açıklanan Paketler

1) Bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri, talep edilmesi halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenecek.

2) Bireysel ve tüzel müşterilerin günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerinin mevcut

limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ek limit çıkartılması için çalışılacak.

3) Bunlarla birlikte, geçen hafta duyurulduğu üzere, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve ATM’lerden yapılacak EFT/havale ve kartsız para yatırma/çekme işlemlerinden 1 ay boyunca ücret alınmayacak.

 

 

 

Yapı Kredi Bankası

 

 

Bankalar Tarafından Açıklanan Paketler

1) Bireysel ve ticari müşterilerden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecektir.

2) Mobil, İnternet Şube, ATM, fastPay ve İletişim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

 

 

Denizbank

 

Bankalar Tarafından Açıklanan Paketler

1)Bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenebilecek.

 

Akbank

 

7)BAKANLIKLAR TARAFINDAN AÇIKLANAN DİĞER HUSUSLAR

 

YENİ! Yargılama Sürelerinin Durdurulması

(2 Mayıs 2020)

Yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla 7226 sayılı Kanun’da yargılamayla ilgili sürelerin, 30.04.2020’ye kadar durdurulması hüküm altına alınmıştı. 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2480 sayılı Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 15.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

T.C. Adalet Bakanlığı

Egzoz Emisyon Ölçümü Düzenlemesi

(7 Nisan 2020)

Egzoz gazı emisyon ölçüm işlemleri, üç ay süreyle ertelendi.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

21 İlde 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi' Desteği 

(6 Nisan 2020)

 Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 ilde “Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi” programı kapsamında tohum hibe desteği açıklandı

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

Araç Muayenesi Düzenlemesi

(3 Nisan 2020)

Muayene süresi gelen tüm araçlar için araç muayene süreleri 3 ay uzaltıldı. Detaylı bilgi için tıklayınız.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İcra İflas Takipleri

Nafaka alacakları dışındaki tüm icra ve iflas takipleri durdurulacak, ihtiyati haciz kararları uygulanmayacaktır.

T.C. Adalet Bakanlığı

 

 

Sanayi Ürünleri

İthalatında Tarife

Kontenjanı

15.02.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranları ile tarife kontenjanları alınmıştır.

 

 

 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

 

Maden

İşletmelerine

Destek

Mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Maden Kanunu'ndaki mali yükümlülüklerin veya beyanların ertelenmesi ya da taksitlendirilmesine karar verilebilecek. Bu takdirde mali yükümlülüklere ilişkin zaman aşımı duracak ve hak düşürücü süreler erteleme süresinde işlemeyecek.

Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya belgelenmesi gerekecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu sürede mali yükümlülüklerden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkili olacak.

 

 

 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığı

Tarımsal Destek Ödemeleri

Bakanlık 27 Mart itibariyle yaklaşık 1,9 Milyar TL’lik destekleme ödemesi yapacak.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkârın Türkiye Halk Bankasından

Düşük Faizli

Kerdi

Kullandırılması ve

Kredi Borçlarının Ertelenmesi

 

Düşük faizli kredi kullanımına imkân verilmesi. Yaşanan salgın nedeniyle iş yeri yada işletmesi zarar görenleri, TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan bankadan 31 Mart 2020 ve öncesi tarihinde kullandıkları düşük faizli kredilerinden doğan borçlardan, 1 Nisan -30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi borçları vadesi/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden itibaren üç ay süreyle faizsiz olarak ötelenir.

 

 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Kredi Garanti Fonu

(KGF) Limiti

KGF’nin sağladığı kefaletlerin bakiye tutarı 250 milyar TL'den 500 milyar TL'ye, KGF'nin kefalet limiti de 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye yükseltildi.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Ticari Alacak

Sigortası

KOBİ'lerin ticari alacak sigortası için yüzde 110 reasürans desteği taahhüt edildi. KOBİ'lere yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren devlet destekli sistem kapsamında Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi'nin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin %50'lik kısmı için %75 ve üzeri, kalan %50'lik kısmı oluşturan pay için ise %110 ve üzeri reasürans desteği sağlandı.

 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

KOBİ Alacaklarına

Devlet Garantisi

1 Nisan'da yürürlüğe girecek kararla mevcutta sadece yıllık cirosu 25 milyon lira ve altında olan kurumlara sağlanan "devlet destekli ticari alacak sigortası"nın kapsamı genişletilecek. Böylece, yıllık cirosu 125 milyon liraya kadar olan tüm KOBİ'ler bu imkândan yararlanacak.

KOBİ'ler ödenmeme riskine karşı ticari alacaklarını sigortalama imkânına kavuşacak.

Ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ'ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak. Bu rakam, risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak artırılabilecek. Alacak sigortası, tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlara teminat sağlamayacak.

 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Yardım

Dar gelirli 2 milyon aileye 1000 TL nakdi yardım yapılacak.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Su faturası

Su faturası ödemelerinin gecikmesi hâlinde dahi kesinti yapılamayacaktır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Kira İndirimi ve

Ertelenmesi

Hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacak, açık olan ticari ünitelerde ise personel sayısı ve faaliyet süresi dikkate alınarak kira bedelinde indirim sağlanacak.

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Otoparklarda Yapı

Ruhsatı Başvuruları

Otopark Yönetmeliği uyarınca, yapı ruhsatı başvurularının talep edilmesi halinde, 30/6/2020 tarihine kadar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre sonuçlandırılması sağlanacak.

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

 

 

Madencilikle İlgili Düzenleme

Mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Maden Kanunu'ndaki mali yükümlülüklerin veya beyanların ertelenmesi ya da taksitlendirilmesine karar verilebilecek. Bu takdirde mali yükümlülüklere ilişkin zaman aşımı duracak ve hak düşürücü süreler erteleme süresinde işlemeyecek.

Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya belgelenmesi gerekecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu sürede mali yükümlülüklerden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkili olacak.

 

 

 

Adli Konulara İlişkin Süreler

-Yeni tip koronavirüsün Türkiye'de görülmesi sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla düzenlemeler yapıldı. Buna göre, dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu.

-Yine İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu.

-Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 15 gün uzamış sayılacak. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilecek ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilecek.

-Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri, Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler kapsam dışında olacak.

-İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamındaki icra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilen satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilecek. Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılacak ve ilan için ücret alınmayacak. Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilecek ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilecek. Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam edecek. İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınacak.

-Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dahil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili başkanlar kurulu, ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından Hakimler ve Savcılar Kurulu, adalet hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı belirleyecek.

 

 

 

 

 

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, bu alanların ve bağlantı kapasitelerinin yatırımcılara tahsisiyle yatırımların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kamu ve Hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda, kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, yer seçimi yapmak suretiyle yenilenebilir enerji kaynak alanları oluşturacak.

-Bu husus, tapu kütüğüne şerh edilecek. Şerh tarihinden itibaren 3 yıl içinde Kamulaştırma Kanunu'ndaki ilgili hükme göre kamulaştırma bedelinin tespitiyle, Hazine adına tescili isteği"nde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge tapu idaresine ibraz edilmediği takdirde, bu şerh tapu idaresince resen sicilden silinecek.

-Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımını ve verimliliğini etkileyici imar planları düzenlenemeyecek. Belirlenen yenilenebilir enerji kaynak alanları, imar planlarına resen işlenmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca ilgili mercilere bildirilecek.

-Elektrik enerjisi üretimine yönelik yenilenebilir enerji kaynak alanlarının ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak belirlenmesi, derecelendirilmesi, korunması, kullanılması, bu alanları kullanacak tüzel kişilerde aranacak koşulların belirlenmesi, TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından bağlantı ve sistem kullanımı hakkında görüş verilmesi ve kapasite tahsisi yapılması, Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

-Aynı kapsamda yapılacak yarışma, yenilenebilir enerji kaynak alanı tahsisi, teminat alınması, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde teminatın irat kaydedilmesi, yerli malı kullanım şartlı aksamın özellikleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar da bu yönetmelikle belirlenecek.

-Yenilenebilir enerji kaynak alanlarında kurulacak üretim tesisleri için Bakanlık

tarafından Türk lirası olarak belirlenecek tavan fiyat üzerinden teklif edilecek en düşük fiyat, o yenilenebilir enerji kaynak alanı için yarışma şartlarında belirlenecek süre boyunca yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması kapsamında uygulanacak.

-Yarışma sonucunda oluşacak fiyatın yarışma şartlarında belirlenecek süre içerisinde güncellenmesine ilişkin usul ve esaslar, yarışma şartnamesinde Bakanlıkça belirlenecek. Bu madde kapsamında kurulacak üretim tesisleri için önlisans ve lisans verme koşulları, iptali ve tadili ile ilgili hususlar EPDK tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

-Özel mülkiyete konu taşınmazların, yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak belirlenmesi halinde, bu alanlar üzerinde acele kamulaştırma yapılabilecek.

-Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında belirlenen bölgelerin yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak da belirlenmesi halinde, bu alanların tahsis edileceği tüzel kişilerin belirlenmesi dışındaki diğer gerekli işlemler bu kanuna göre yürütülecek. Bu alanları kullanacak tüzel kişiler, bakanlık tarafından belirlenecek.

-Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminin desteklenmesi amacıyla uygulanan tarifeler ile YEK Destekleme Mekanizması kapsamındaki diğer gelirlerin değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar EPDK tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

 

 

 

  
1155 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın