• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/bekiryildirimsmmm
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905324320137
 • https://www.twitter.com/@BEKRYILDIRIM

YABANCI ORTAKLI ŞİRKET KURULUŞU

Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu

Türkiye'de Şirket Kuruluşu

Türkiye de Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu

Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu Süreci

Türkiyede Şirket Kuruluş Maliyeti

Türkiye'de Yabancı ortaklı şirket kuruluşu
Türkiye Şirket Kurmak İçin gerekenler, Şirket Kurma maliyeti nedir, Şirket Kurarken dikkat edilecekler, Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşunda önemli hususlar nelerdir. Türk ve Yabancı ortaklı şirket kuruluşu, Yabancı ortaklı şirket kuruluşunda çalışma izni zorunlu mu? Bu sorularınıza cevap vermeye çalıacağız.

Türkiye’de yabancı yatırımlar ve yatırımcılar hakkında oluşturulmuş olan 4875 sayılı kanunda, bu konu ile ilgili detaylara yer verilmiştir. Bu kanun maddesi içerisinde yer alan hükümlerle birlikte, yabancı yatırımcıların Türkiye’de şirket kurmaları ve işletmeleri güvence altına alınmıştır. Söz konusu maddeler ise şu şekildedir:

 • Yabancı yatırımcıların Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım gerçekleştirmesi serbesttir.
 • Türkiye’de bulunan yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılar ile eşit muamele görecektir.

 

Pek çok iş alanında, yabancı ortaklı şirket kuruluşu için herhangi bir ön onay gerekmemektedir. Fakat bazı alanlarda ve sektörlerde, yabancı uyruklu kişilerin herhangi bir şirket açmadan önce bakanlıktan onay alması gerekir. Söz konusu alanlar ve şirketler şu şekilde listelenmiştir:

 

 • Tüketici finans ve kart servisi şirketleri
 • Döviz bürosu işleten şirketler
 • Bağımsız denetim şirketleri
 • Faktoring şirketleri
 • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri
 • Varlık yönetim şirketleri
 • Ticaret borsası şirketleri
 • Finansal kiralama şirketleri
 • Sigorta şirketleri
 • Bankalar
 • Holdingler şeklinde kurulan anonim şirketler
 • Gözetim şirketleri
 • Serbest ticaret bölgesini kuran ve işleten şirketler
 • Genel antrepo ile uğraşan şirketler
 • Tarımsal ürünlerin lisanslı depoculuğu ile uğraşan şirketler

 

Türkiye’de yabancı gerçek kişi ortaklı ve yabancı tüzel kişi ortaklı şirketlerin kuruluş süreçleri birbirinden farklıdır. Bu süreçleri ayrı ayrı değerlendirmek ve bu şekilde açıklamak gerekir

Yabancı gerçek kişiler tek başlarına bir sermaye şirketi kurabilir. Fakat aynı zamanda Türk gerçek ya da tüzel kişilerle ortaklık da kurabilirler. Yabancı uyruklu kişilerin kuruluş işlemleri sırasında hazır bulundurması gereken evraklar şu şekilde listelenmiştir:

 

 • Noter tasdikli pasaport tercümesi
 • Eğer ikamet izni bulunuyorsa, bu iznin noter onaylı sureti
 • Vergi kimlik numarası

 

Elbette söz konusu evraklar, Türk ortaklardan istenen evraklara eklenmelidir. Bir diğer yandan yabancı tüzel kişiler, tek başlarına da bir şirket ya da şube açabilirler. Bu durumda yabancı uyruklu tüzel kişilerin şirket açılışı için hazırlaması gereken evraklar şu şekildedir:

 

 • Merkez şirkete ait ticaret sicil belgesi
 • Merkez şirket tarafından şirket kuruluşu için hazırlanmış olan genel kurul kararı
 • Vekaletname
 • Vergi kimlik numarası

 

Hazırlanmış olan tüm evrakların içerisinde apostil onayı ve aynı zamanda noter onaylı Türkçe tercüme de bulunmalıdır. Türk ortaklardan istenen evrakların aynıları da dosya içerisine eklendikten sonra şirket açılışı için başvuru yapılabilir.

 

 

Türkiye’de Yabancı Yatırımcılara Sağlanan Teşvikler

 

Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu yatırımcılara yönelik olarak bazı devlet destekleri ve teşvikleri sağlanmaktadır. Söz konusu destek ve teşvikler, çeşitli kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Bu kanun ve yönetmeliklerle birlikte belirlenmiş olan destek ve teşvikler ise şu şekildedir:

 

 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında, gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından alınacak olan makine ya da ekipmanlar için KDV ödenmez.
 • Yine yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından sipariş edilmiş olan makine ya da ekipmanlar için gümrük vergisi ödenmez.
 • İstihdamın yatırımla sağlandığı durumlarda, asgari ücret üzerinden hesaplanan SSK primi işçi payı, 6. bölgede yapılacak olan yatırımlar için devlet tarafından karşılanır. 10 yıl süreyle geçerli olan bu prim desteği için herhangi bir üst sınır bulunmaz.
 • İstihdamın yatırımla sağlandığı durumlarda, yine asgari ücret üzerinden hesaplanan SSK primi işveren payı devlet tarafından karşılanır.
 • Yapılan yatırımın türüne ve arazi bulunabilirliğine bağlı olarak, yapılan yatırımlar için arazi tahsis edilebilir.
 • 500 milyon TL ve üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında, bina ve inşaat harcamalarının KDV tutarı iade edilir.

Söz konusu teşvikler bu alanda öne çıkmakla birlikte bölgelere, sektöre ve sermayeye bağlı olarak sunulan başka teşvikler de bulunmaktadır.

 

Şirket Kuruluşunun Maliyeti

Önemli olan doğru adresten doğru hizmeti alabilmektir. Ticari faaliyet süresince her zaman desteğe ve danışmanlığa ihtiyacınız olacağı için Doğru bir ekip ve Mali Müşavir tercihinde bulunmak son derece önemlidir.

 
Şirket kuruluşu süreçlerinde alacağınız profesyonel desteğe ve şirketin özelliklerine  göre değişmekle birlikte  Ortak, Müdür sayısı, Kira tutarı ve sermaye tutarı artıkça ödenen harçlar ve hazırlanan evraklar artmaktadır.

Noter ve tercüme masrafları hariç şirket kuruluş maliyeti ortalama 15.000,00 TL olmaktadır.Çalışma İzni Nasıl Alınır?

 

Eğer Türkiye’de şirket kurmak isteyen yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı ise, bu durumda yaşadıkları ülkeden aldıkları oturma ya da çalışma izninin noter onaylı tercümesini sunmak  zorundadır. Türkiye’de yabancı ortaklı şirket kuruluşu isteyen kişilerin şirket kurması için ise çalışma izni gerekmez. Çalışma izni başvurusu şirket kuruluşundan sonra da yapılabilir. Elbette çalışma iznine başvurabilmek için bazı şartları yerine getirmiş olmak gerekir. Söz konusu şartlar şu şekilde belirtilmiştir:

 

 • Şirketin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL değerinde olması, brüt satışların en az 800.000 TL olması ya da son yıl elde edilmiş olan ihracat tutarının 250.000 USD ve daha fazla olması.
 • Eğer bir şirket çalışma izni talep ediyorsa, şirkette bulunan her yabancı ortak için 5 adet Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı istihdam edilmelidir. Eğer şirkette görev alan birden fazla yabancı kişi için çalışma izni alınmak isteniyorsa, bu durumda her bir yabancı için yine 5 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı istihdam etmek zorunludur.

 

Yabancı ortaklı şirket kuruluşu aşamasından sonra çalışma izni alınabilmesi için söz konusu şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Aksi halde çalışma izni başvurusu olumsuz şekilde sonuçlanır ve çalışma izni verilmez. Çalışma izni almak isteyen yabancı ortakların hazırlaması gereken belgeler ise şu şekilde belirlenmiştir:

 

 • En az 6 ay geçerli oturma izni
 • Ticaret odasından alınmış olan faaliyet belgesi
 • Vekaletname ve başvuru mektubu
 • Yeminli mali müşavir ya da vergi dairesi tarafından onaylanmış olan bir önceki yıla ait bilanço tablosu
 • Kimlik bilgilerini gösteren pasaport fotokopisi ve 1 adet pasaport fotoğrafı
 • Şirketin son fon ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Türkçe noter tasdikli diploma ve mezuniyet belgesi
 • Şirkete ait sosyal güvenlik numarası
 • Yabancı ortak olacak kişinin medeni durumu, telefon numarası, yurt içindeki ikametgah adresi ve yurt dışındaki ikametgah adresi.

 

Bu belgelerden bir ya da birkaçının eksik olması durumunda çalışma izni başvuru süreci yarım kalır. Bu yüzden tüm bu evrakların başvuru sürecinden önce hazırlanması gerekmektedir.Türkiye’ de Yabancı ortaklı şirket kuruluş süreci, normal bir şirket kurma sürecine göre çok daha kompleks ve karmaşıktır. Bu yüzden uzman bir kişi ile süreci yönetmeniz her zaman yararınıza olacaktır. Dolayısıyla eğer siz de bir yabancı uyruklu şirket kurmak isterseniz, bunun için bizimle iletişime geçebilir sürece dair destek alabilirsiniz.

Kurmak istediğiniz Şirketin özeliklerini belirterek teklif alabilir yada mail göndermeniz yeterli en kısa sürede cevap vereceğiz.


Yorumlar - Yorum Yaz

TEKLİF AL