• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/bekiryildirimsmmm
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905324320137
 • https://www.twitter.com/@BEKRYILDIRIM

Hizmetlerimiz

DENETİM

 • İç denetim, Şirketlere iç denetim fonksiyonu olarak hizmet verilmesi, şirketlerin mevcut iç denetim fonksiyonlarına destek sağlanması, şirketlerin iç denetim fonksiyonlarının iyi uygulamalara göre karşılaştırılarak güçlendirilmesi
 • İş sürekliliği ve kriz yönetimi
 • Uluslararası Denetim Standartları’na göre yapılan özel amaçlı mali incelemelerle ilgili hizmetler
 • Özel inceleme çalışmaları
 • Enflasyon muhasebesi ve raporlaması uygulama danışmanlığı
 • KGK, UFRS ve SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve değişik sektörlerdeki piyasa düzenleyici kurumlar tarafından yayımlanan ilkelere uyumlu mali tabloların hazırlanmasına yönelik teknik destek hizmetleri
 • İç kontrol sistem incelemeleri
 • Mali analiz ve risk değerlendirmeleri
 • Yönetim raporlaması, işletme analizi ve finansal analiz ile ilgili danışmanlık hizmetleri
 • Bütçe planlaması ve analiziyle ilgili danışmanlık hizmetleri
 • Kurumlara özel muhasebe, finansal raporlama ve denetim ile ilgili eğitim hizmetleri

 

 MALİ DANIŞMANLIK

 • Teşvik Danışmanlığı
 • KDV Çözümleri ve KDV İadeleri
 • Dış Ticaret, Gümrük ve Dolaylı Vergiler Danışmanlığı
 • Enflasyon Muhasebesi Çözümleri
 • Risk ve Fırsat Analizleri
 • Vergi ve Gümrük Uyuşmazlıklarında Destek Hizmetleri
 • Vergi Yönetim Hizmetleri
 • Hissedarlar ve Yönetim Kurulları ile ilgili Hizmetler
 • Bireysel Vergileme Çözümleri
 • Şirket Evliliklerine Yönelik Birleşme,Bölünme ve Devir Hizmetleri
 • Şirketler Hukuku Hizmetleri
 • Yabancı personel ve yöneticilere yönelik vergi danışmanlığı

MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

 • Firmamız, müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda aşağıdaki konularda muhasebe desteği sağlamaktadır;
 • Muhasebe sistemlerinin kurulması
 • Muhasebe denetimi hizmetleri
 • Mali tabloların hazırlanması ve denetimi
 • Dönem sonu kapanış işlemleri
 • Vergi beyannamelerinin denetimleri
 • Sabit kıymet ve amortisman kayıtlarının denetimi
 • Türk mevzuatına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması
 • Uluslararası muhasebe standartlarına göre raporlama,
 • Finansal tabloların yabancı para cinsine çevrilerek raporlanması
 • Sabit kıymetlerin sayımı, mevzuata uygun şekilde kayıtlarının tutulması ve raporlamasının yapılması
 • Muhasebe kayıtlarının kontrolü
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelere bilgisayar yazılım programlarının seçimi ve muhasebe altyapısının oluşturulması
 • Sosyal güvenlik bildirimlerinin denetimi
 • Enflasyon düzeltmesi işlemleri
 • Arızi kazanç, değer artış kazancı ve diğer gelir unsurlarından dolayı süreklilik arz etmeyen beyanname hizmetleri
 • Yeri ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları

 

BORDROLAMA VE PERSONEL

 • Bölümümüz bordro ve personel yönetimi ile ilgili olarak müşterilerine aşağıdaki konularda destek sağlamaktadır;
 • Personel maaş bordrolarının hazırlanması veya kontrolü
 • Bordroya ilişkin maaş ve kesinti ödemelerinin yapılması
 • Aylık SGK bildirgelerinin hazırlanması
 • İhbar ve kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanması
 • İşe giren ve işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin yapılması 

 

DİĞER HİZMETLERİMİZ

 

 BİLİRKİŞİLİK HİZMETİ

 • Bilirkişi Hizmetleri (İstanbul Adliyesinde Kayıtlı)

 

Muhtasar, KDV, damga vergisi, üçer aylık geçici vergi, yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması

 • Vergi beyannamelerinin kontrol

 

 Eleman Desteği

 • Eleman ve sistem destek hizmetleri başlığı altında müşterilerimize aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız

 

Kısa süreli eleman temini ile muhasebe desteğinin sağlanması

 • Ofis idari işlerinde destek sağlanmasına yönelik eleman temini

 

Yasal Uygunluk Hizmetleri

 • Mükellefiyet tesisi, şirket kuruluş işlemleri.
 • Genel kurul, ana sözleşme değişiklikleri, tasfiye vb. işlemler.
 • Şirketler, şubeler ve irtibat bürolarının vergi ve sosyal sigorta açılış, kapanış ve adres değişikliği işlemlerinin yapılması.
 • KOSGEB uygunluk belgesi ve maliyet muhasebesi işlemleri.
 • Vergi risklerinin incelenmesi, belirlenmesi ve raporlanması. 
 • KDV iadesi işlemlerine ilişkin evrakların hazırlanması, mahsubu ve takibi.
 • Vergi avantajlarının ve indirimlerinin uygulanması.
 • Vergi risklerinden kaçınmak için gerekli önlemlerin alınması.

 

 Şirket Kuruluşları ve Diğer İşlemler

 • Anonim Şirket Kuruluşu
 • Limited Şirket Kuruluşu
 • Adi Ortaklık   Kuruluşu
 • Şahıs Firması Kuruluşu
 • Şirket Dönüşüm İşlemleri (Ltd.Şti.’den Anonim Şirkete veya Tersi Dönüşüm)
 • Sermaye Artırımı ve Sermaye Ödendi rapor düzenleme
 • Hisse Devri
 • Adres Nakli
 • Şube, Depo, Teşhir, Fabrika vb. Asıl işyerine bağlı ek birimlerin Açılışı
 • Anonim Şirket Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul İşlemleri
 • Anonim Şirket Mali Genel Kurulu İşlemleri
 • Şirket imza Yetkilisi Atanması
 • Ana Sözleşmedeki maddelerinin Değişikliği
 • Tasfiye Giriş işlemleri
 • Tasfiye Sonu işlemleri     Konkordato Projesi ve Süreç Danışmanlık hizmeti
  
 • Proje öncesi hazırlık aşaması
 • Projenin Hazırlanması
 • Konkordato Süreci ve Yönetimi
 • Konkordato Revize Proje Hazırlanması hizmetleri

   Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Firmalarına OutSurcing    Hizmeti verilmektedir.