• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/bekiryildirimsmmm
 • https://www.twitter.com/@BEKRYILDIRIM
 • MÜKELLEFLERE MÜJDE BORÇLARIN TAKSİTLENDİRMESİ - 27/02/2018
 • 22/01/2018 tarihli ve 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesinde, çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterler, tecil süreleri ve faiz oranları ile tecil edilecek gecikme zammının Yİ-ÜFE tutarı olarak hesaplanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.


  4 Şubat 2018 tarih ve 30342 sayılı Resmî Gazete’de, vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48/A maddesi kapsamında tecil edilmesine ilişkin olarak 22.01.2018 tarih ve 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır. 

  1.Uygulamanın Konusu ve Kapsamı:

  2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, vergiye uyumlu olan ve anılan kriterlere göre çok zor durum halinde bulunan amme borçlularının, 01.01.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen borçlarına uygulanmak üzere, söz konusu Karar’a göre hesaplanacak Tecil Faiz Oranları esas alınarak borçları tecil olunacaktır. 

  Karar’da, çok zor durum halinde olmak kaydı şartıyla, söz konusu düzenleme kapsamında borçlarını tecil edebilecek mükellefler;

  • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan borçlular
  • Bilanço esasına göre defter tutanlar,
  • İşletme/zirai işletme esasına göre defter tutanlar
  • Ticari kazancı basit usulde tespit edilenler
  • Serbest meslek kazanç defteri tutanlar

  şeklinde belirlenmiştir.

  2. Çok Zor Durum Halinin Tespitinde Kullanılacak Mali Veriler:

  Karar’da, söz konusu tecil uygulamasından yararlanmayı düşünen mükelleflerin çok zor durum hallerinin tespitinde uygulanmak üzere birinci ve ikinci sınıf tüccarlar için ayrı kriterler belirlenmiştir.

  2.1. Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İçin Kriterler

  Bilanço esasına göre defter tutan yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak mali göstergeler aşağıda belirtilmiştir.

  Nakit Oran

  :

  Hazır Değerler + Menkul Kıymetler

  KV Yabancı Kaynaklar

   

  Likidite Oranı

  :

           Dönen Varlıklar - Stoklar

  KV Yabancı Kaynaklar

   

  Kaldıraç Oranı

  :

           KV + UV Yabancı Kaynaklar

  Aktif Toplamı

  2.2 İşletme/Zirai İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutanlar, Basit Usule Tabi Olanlar ile Serbest Meslek Kazanç Defteri Tutan Mükellefler İçin Kriterler

  İşletme/zirai işletme hesabı esasına göre defter tutanlar, basit usule tabi olanlar ve serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılacaktır.

  Nakit Oran

  :

  Kasa + Banka

  Kısa Vadeli Borçlar

   

  Likidite Oranı

  :

           Kasa + Banka + KV Alacaklar

  KV Borçlar

   

  Kaldıraç Oranı

  :

                     KV + UV Borçlar

  Toplam Varlıklar

  3. Çok Zor Durum Halinin Göstergesi Nedir?

  Mükelleflerin yukarıda belirtilen kriterlere göre mali durumlarının değerlendirilmesi sonucu;

  • Nakit Oranının, 0,1 veya 0,1’den küçük,
  • Likidite Oranının,   0,7 veya 0,7’den küçük,
  • Kaldıraç Oranının 0,7 veya 0,7’den büyük,

  olması ve bu şartların birlikte bulunması halinde, 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı göre bu mükelleflerin çok zor durumda oldukları kabul edilecektir.

  4. Mali Durum Analizlerinde Uyulacak Esaslar

  Mezkûr Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, tecil müessesesinden yararlanmayı düşünen mükelleflerin mali durum analizleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 175 inci ve mükerrer 257 inci maddeleri uyarınca, tek düzen hesap planı ve muhasebe ve finansal raporlama standartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

  5. 2018/11284 No.lu Karar Kapsamında Uygulanacak Tecil Süreleri ve Faiz Oranları

  2018/11284 sayılı Karar’da, belirtilen finansal rasyolara göre mükelleflerin çok zor durum dereceleri, 5 derece şeklinde belirlenmiştir. Mükelleflerin çok zor durum halleri, mali durum analizleri yapılarak hesaplanacak likidite ve kaldıraç oranlarının bulunduğu aralığa göre belirlenmektedir.

  Likidite ve kaldıraç oranlarına göre çok zor durum dereceleri aşağıda mevcut tabloda görüldüğü gibidir.

    
   

  Kaldıraç Analizi Tablosu

  Derece

  (L)

  Oran

  (X)

  1

  0,7 ≤ X ≤ 0,8

  2

  0,8 ˂ X ≤ 0,9

  3

  0,9 ˂ X ≤ 1

  4

     1 ˂ X ≤ 1,1

  5

  1,1 ˂ X
  Likidite Analiz Tablosu

  Derece 

  (L)

  Oran

  (X)

  1

  0,7 ≥ X ≥ 0,6

  2

  0,6 ˃ X ≥ 0,5

  3

  0,5 ˃ X ≥ 0,4

  4

  0,4 ˃ X ≥ 0,3

  5

  0,3 ˃ X

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

  Buna göre, mükelleflerin likidite ve kaldıraç analiz tablolarına göre ayrı ayrı tespit edilen dereceleri toplanarak “Çok Zor Durum Derecesi” bulunacaktır. Bu dereceye göre azami tecil süresi ile 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin (Yürürlükteki Tecil Faiz Oranı = TFO)  belirli bir yüzdesi esas alınarak bulunan faiz oranı “Tecil Süresi ve Faiz Oranı Belirleme Tablosu” ndan tespit edilecektir.

   

  Tecil Süresi ve Faiz Oranı Belirleme Tablosu

  Çok Zor Durum

  Derecesi (L+K)

  Azami Tecil Süresi

  Tecil Faiz Oranı

  2-3

  18 aya kadar

  TFO x 0,75

  12 aya kadar

  TFO x 0,7

  6 aya kadar

  TFO x 0,65

  4-5

  24 aya kadar

  TFO x 0,7

  18 aya kadar

  TFO x 0,6

  12 aya kadar

  TFO x 0,5

  6 aya kadar

  TFO x 0,4

  6-7

  36 aya kadar

  TFO x 0,7

  24 aya kadar

  TFO x 0,6

  18 aya kadar

  TFO x 0,5

  12 aya kadar

  TFO x 0,4

  6 aya kadar

  TFO x 0,3

  8-9

  48 aya kadar

  TFO x 0,6

  36 aya kadar

  TFO x 0,5

  24 aya kadar

  TFO x 0,4

  18 aya kadar

  TFO x 0,3

  12 aya kadar

  TFO x 0,2

  6 aya kadar

  TFO x 0,1

  9-10

  60 aya kadar

  TFO x 0,5

  48 aya kadar

  TFO x 0,4

  36 aya kadar

  TFO x 0,3

  24 aya kadar

  TFO x 0,2

  18 aya kadar

  TFO x 0,15

  12 aya kadar

  TFO x 0,1

  6 aya kadar

  TFO x 0,05

  6183 sayılı Kanun’un 48/A maddesi kapsamında tecil edilecek gecikme zammının TÜİK tarafından her ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı olarak hesaplanacaktır.

  Duyuru Arşivi

 • YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
 • e-Dönüşüm 2020 Yılı Zorunluluklar
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509 ) Resmi Gazete’de Yayımlandı
 • Sivil Toplum Diyaloğu VI Hibe Programı Duyurusu (En az 60 bin en fazla 150 bin Avro hibe desteği)
 • 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek”
 • 7143 S.K. Göre Yapılandırması Bozulanlar 2019 Yılı Şubat Ayı Sonuna Kadar Gecikme Zammı İle Birlikte Ödemeleri Şartıyla Yapılandırma Hakları Devam Ede
 • İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin tebliğ
 • Dövizli İşlemlerde Kısıtlama hk
 • Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır
 • MÜKELLEFLERE MÜJDE BORÇLARIN TAKSİTLENDİRMESİ
 • VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 487)
 • VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 486)
 • VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 485)
 • 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayıml
 • SGK Genelgesi, 2014 / 26
 • 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 1) Hazırlandı.
 • İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Resmi Gazete
 • 1 Seri No.lu 6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) Taslağı Hazırlandı. • Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi1
  Bugün Toplam6
  Toplam Ziyaret338319
  Hava Durumu
  Saat
  Takvim
  Site Haritası