• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/bekiryildirimsmmm
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905324320137
  • https://www.twitter.com/@BEKRYILDIRIM
GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLER VE TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN İSTİHDAM DESTEĞİ PROJESİ -TEŞVİK Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR tarafından Dünya Bankası işbirliğinde hayata geçirilen proje Geçici Koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşlarını kapsıyor.
27.09.2019
Gerçek kişiler tarafından, bir takvim yılı içinde bir veya birkaç gelir unsurundan elde edilen kazançlar, tam veya dar mükellefiyet esası dahilinde durumuna göre, Gelir Vergisi Kanunu'nun 92.maddesine göre verilen "Yıllık Beyanname" ile bildirilecek, bu gelirlerin safi tutarları üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun 103.maddesinde belirtilen tarifeye göre vergilendirilmektedir.
31.10.2017
Yaz geldi, yıllık izin dönemi başladı. Çalışanlar ve işverenler yıllık izin konusunda çok az bilgiye sahip. Dolayısıyla çalışanlar mağdur, işverenler cezalı olabiliyor...
23.06.2015
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)
18.09.2018
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
25.12.2015
Kısa Çalışma Ödeneği
23.03.2020
GENÇ ÇİFTÇİLERE 30.000 TL HİBE DESTEĞİ 18-41 yaş arası olan genç çifçilere 30.000 TL ye kadar hibe desteği verilecek.
26.03.2018
KİRA GELİRİ BEYANI VERGİ NE ZAMAN VE NEREYE ÖDENİR? VERGİDEN DÜŞÜLÜYOR MU?
22.02.2015
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile “Türkiye’de yerleşik kişilerin -ilgili bakanlıkça belirlenecek haller dışında- kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacaktır.
13.09.2018
Söz konusu Kanun ile aşağıdaki kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun • 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu • 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu • 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu • 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu • 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu • 492 sayılı Harçlar Kanunu • 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu • 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu • 7061 Sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız.
06.12.2017
 3